Centrale *
Ontslag door *
Statuut op 31/12/2013 *
Paritair Comite *
Datum in dienst *
Foutief datum formaat
Datum laatste arbeidsovereenkomst
Foutief datum formaat
Laatste dag (voor ingang termijn) *
Foutief datum formaat
Wijze van ontslag

Dit resultaat is louter indicatief en de eventuele berekende bedragen zijn een benadering op basis van de door u ingebrachte gegevens.
Voor een exacte berekening van termijnen en bedragen dient u zich te wenden tot een ACV-dienstencentrum in het bezit van alle relevante documenten (arbeidscontract, loonfiches, ….)
Het ACV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, noch voor eventuele verschillen met de berekening die door derden wordt gemaakt.Berekening is gebaseerd op de versie 2.7 van 18/09/2023
Ontwikkeld door   ACV BIE Informatica team